BERGKILESETT

kr. 98,00

BERGKILESETTBERGKILESETT Midlertidig fortøyning av
båt. Bag med bergkile rett/vinklet, og hammer.