Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser for Sør-Tre nettbutikk.

Generelt.
Salgsbetingelser omhandler alt salg av varer og tjenester til forbrukere gjennom www.sor-tre.no (nettbutikken). 

Leveringer skjer kun til det norske fastlandet.

Forbrukerkjøp er regulert i angre, e-handel, forbruker, kreditt, markedsførings og personopplysningsloven.

1. Parter.
Selger er Sør-Tre as, Linnegrøvan 14, 4640 Søgne. Sør-Tre as er registrert i Brønnøysund-registeret med organisasjonsnummer 928 785 092.

Ansvarlig kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

2. Bestillinger.
Bestillingen er bindende når den er registrert og betaling er mottatt. Sør-Tre as er bundet av din bestilling innenfor de salgsrammer som er oppgitt. For øvrig viser til gjeldende lovverk som er regulert for denne type butikker. Det er alltid ordrebekreftelsen som gjelder som bestilling. Er det avvik på denne må kunde kontakte Sør-Tre as omgående.

3. Produkter i nettbutikken.
Vi etterstreber alltid å godt med varer i vår nettbutikk. Skulle det vise seg å være utsolgt vil kunden få beskjed om dette og også eventuelt bli tilbudt et alternativt produkt.

4. Priser.
Alle priser i nettbutikken er inklusive mva. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, miljøavgift m.m.

5. Reklamasjon.
Kunden plikter å ta kontakt med Sør-Tre as innen rimelig tid om det oppdages transportskader eller at produktet på andre måter ikke er i den stand som er ønskelig.

6. Garanti.
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter fakturadato, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år.

7. Retur.
Kjøp på nett er ivaretatt gjennom angrerettlovens bestemmelser som gir deg rett til å returnere en vare uten å oppgi noen grunn, selv om det ikke skulle være noen mangel. Returfrakt og evt. lagerleie hos Schenker, vil bli belastet deg som kunde.